Incausa

in·causa /in'kouza/ | Latin | 1. "I årsagen til"

Incausa er et socialt entreprenørskab, beliggende i Brooklyn, NY, der opererer som en non-profit protektor og distributør for autentisk fremstillet kulturarvshåndværk.

Incausa har siden sin grundlæggelse i 2012 haft til hensigt at finde større mening i profit. Med opmærksomhed rettet mod personlig, fællesskabs- og samfundsmæssig vækst. Dette begyndende med en produktlinje, som er fokuseret på renhed i både essens og materiale. Som gennem designet tager afstand fra automatisering og fejrer værdien i den menneskelige berøring. 

Incausa samarbejder med håndværkere, landsbyer og sammenslutninger af otte forskellige indfødte etniciteter i Amazonasbassinet. Ved køb af et værk støtter du direkte markedspladsens eksistens og dermed skabelsen af en mere bæredygtig handelskæde.

Brand

Size